فیزیک رشته ریاضی و تجربیمقایسه کالا (0)


اتمی

اتمی

..

45,000 تومان

الکتریسیته جاری و مدار
الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

..

45,000 تومان

امواج الکترومغناطیسی
ترمودینامیک ویژه رشته ریاضی
حالت جامد ویژه رشته ریاضی
دینامیک

دینامیک

..

65,000 تومان

ساختار هسته

ساختار هسته

..

45,000 تومان

صوت

صوت

..

45,000 تومان

فشار و چگالی

فشار و چگالی

..

65,000 تومان

فیزیک حرکت (سینماتیک)
فیزیک عددی

فیزیک عددی

..

35,000 تومان

مغناطیس و القاء

مغناطیس و القاء

..

45,000 تومان

موج

موج

..

45,000 تومان

نور

نور

..

55,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)